Tietosuojaseloste


Tietosuojakäytäntö

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.5.2018. Viimeisin muutos 28.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Thelen Tech (FI17888704), Kaskikatu 4, 15810 Lahti

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johannes Thelen, johannes.thelen@thelentech.fi, +358 44 926 3391.

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Evästekäytäntö

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennamme, kun käytät Thelen Tech -sivustoa tai sivustoja, jotta voimme tunnistaa toistuvat käyttäjät. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua riippuen sen käyttötarkoituksesta.

Käyttämällä Thelen Techin sivustoja annat nimenomaisen suostumuksesi evästeiden käyttöön.

Alla on luettelo erityyppisistä evästeistä, joita voidaan käyttää sivustoillamme.

Tällä sivustolla käytetään 1. osapuolen evästeitä (vierailtujen sivujen asettamat) ja 3. osapuolen evästeitä (sivustomme ulkopuolisen toimialueen palvelimen asettamat).

  • Toimintaevästeet – Näitä evästeitä käytetään sivustojemme tiettyjen lisätoimintojen käyttämiseen, kuten asetustesi tallentaminen ja estämään esimerkiksi samaan kyselytutkimukseen vastaamisen useaan kertaan. Tämä parantaa käyttökokemusta.
  • Asetusevästeet – Asetusevästeet keräävät tietoa valinnoistasi sekä asetuksistasi ja niiden avulla voimme muistaa esimerksksi kielen tai muun paikallisen asetuksesi ja muokata sivustoa sen mukaisesti.

Jos haluat poistaa evästeitä selaimestasi tai estää niiden käytön, voit estää sen selaimesi asetuksista. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetusohjeisiin, koska toimenpiteen vaiheet ovat yleensä selainkohtaisia. Lisätietoja osoitteessa https://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1